Privacyverklaring

Quality Catering

Privacyverklaring

Versie 0.1 – Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-06-2018.

Quality Catering
Bedrijvenpark Twente 305
7602 KL Almelo

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Quality Catering. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Wij zijn ons er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Quality Catering verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Quality Catering. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

De gegevens die wij van jou verwerken zijn de volgende:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Adres
  • Postcode
  • Plaats

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@quality-catering.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van jouw persoonsgegevens

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Quality Catering verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Quality Catering bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan 3 maanden bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Quality Catering verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Quality Catering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Quality Catering en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je jouw gegevens aan wilt passen of wilt laten verwijderen, kun je contact met ons opnemen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@quality-catering.nl.

Quality Catering wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Quality Catering neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Quality Catering maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@quality-catering.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Quality Catering gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

De cookies houden onder andere het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt bij. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Quality Catering maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Quality Catering bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Quality Catering te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Quality Catering heeft hier geen invloed op. Quality Catering heeft Google geen toestemming gegeven om via Quality Catering verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies uitschakelen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we nog aan deze privacyverklaring voldoen. Heb je vragen of opmerking over deze verklaring of over de uitvoering ervan? Neem dan contact met ons op via:

Quality Catering
Bedrijvenpark Twente 305
7602 KL Almelo
info@quality-catering.nl

Cookieverklaring  |  Privacyverklaring
× Hoe kunnen wij u helpen?